Waar kunt u ons vinden?
Nieuwe Steen 16, 1625 HV Hoorn 
AFM nummer: 12040085 
  Privacyverklaring Cornelius & de Wit
                

corneliusdewit logo

Financiële planning

Financiële planning helpt u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst. U brengt uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst ze op een tijdlijn. Ook weegt u uw persoonlijke omstandigheden mee: bent u gehuwd, kunt u op termijn wellicht een erfenis verwachten, welke rechten bouwt u op binnen de sociale zekerheid? Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan.

Scenario's

Iedere schets van uw financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit gebeurt door meerdere scenario's door te rekenen. Zo weet u precies waar mogelijke risico's zitten, wat u al goed heeft geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen. Kortom: u schept een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden.

Persoonlijk financieel plan

Een goed persoonlijk financieel plan biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u risico's te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • uw loopbaan- en salarisontwikkeling;
  • uw pensioenopbouw;
  • uw woonlasten en de waarde van uw woning;
  • de kosten van studerende kinderen;
  • risico's zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van uw partner.

In drie stappen naar uw persoonlijk financieel plan

Cornelius & de Wit biedt u een objectieve professional met het FFP keurmerk die maar één belang vooropstelt: dat van u! In drie stappen krijgt u, in ruil voor een beperkte tijdsinvestering, maximaal grip op uw financiële toekomst.

1. Gesprekken

Voor een persoonlijk financieel plan is uiteraard informatie nodig. Uitganspunt zijn uw wensen en ambities voor de nabije en verdere toekomst. Wij inventariseren uw inkomenssituatie, uw vermogensopbouw en uw uitgaven en risico's.

2. Financieel plan

Wij verwerken al deze informatie tot een rapportage. Dit beschrijft uw huidige en toekomstige financiële situatie en het maakt duidelijk wat u al goed heeft geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen.

3. Financieel advies

Aan de hand van het persoonlijk financieel plan bespreekt u met uw financieel planner de haalbaarheid van uw wensen en ambities. Aansluitend adviseren wij u over concrete mogelijkheden om deze te realiseren.

Regelmatige update

Elk persoonlijk financieel plan is natuurlijk een momentopname. Uw leven staat immers niet stil. Het is daarom verstandig om uw persoonlijk financieel plan geregeld samen met ons tegen het licht te houden. Zo kunt u tijdig bijsturen als dat nodig is.

Kosten Financieel adviestraject

Wat u voor een financieel adviestraject betaalt, is een kwestie van maatwerk en kan dan ook variëren.